Jdi na obsah Jdi na menu
 


Príma - fyzika

1. úloha: prejdite si nasledujúce zadania a pozrite videá:                                      


Spojené nádoby (Zadanie nájdete pod písmenkom "i" v ľavej hornej časti obrázku. Nezabudnite na časť b - dostanete sa k nej po kliknutí na "b" v pravej hornej časti obrázku)

Schopnosť kvapaliny meniť svoj tvar

Princíp hydraulikyHydraulická ruka , Využitie hydraulického lisu

 

 

2. úloha: prejdite si nasledujúce zadania a pozrite videá:                                      

 

Vlastnosti látok: opakovanie (číslo 2 a 3), objem (číslo 4)

Meranie objemu kvapalín
 

 

PRE ZÁUJEMCOV: pozrite si videá so zábavnými pokusmi:

Edupage (prístupné po prihlásení)

Karteziánček - návod na výrobu

 

 Ako je to s pevnými (tuhými) látkami

Niektoré vlastnosti tuhých látok

Výpočet objemu akvária

Meranie objemu telies pravidelných a nepravidelných tvarov

 

História váh

Základné vlastnosti látok - prejsť časť o hmotnosti

Príklady na precvičovanie premien jednotiek hmotnosti

Nové:

Metrický cent (q) je 100 kg. Napr. 502 kg = 5,02 q,    25 q = 2500 kg.

Dekagram (dag) je 10 g. Napr. 15 dag = 150 g,     0,5 kg = 50 dag.

 

Dobrovoľne: Zopakujte si premeny dutých jednotiek objemu

 

     Brutto - netto - tara?

 

   Rozdliel pochopíme a precvičíme si TU a TU, ale...

   ...škriatok, ktorý rád táral, 

   na stránku sa zatáral,

   tare, ktorá krátko znie, 

   v texte dĺžeň pričmáral... :-)

 

 

Meranie dĺžky

- cvičenie na meranie dĺžky pravítkom (neznepokojujte sa pojmom "platné cifry, jednoducho... "číslice" :-) 

- tu si pozrite staršie jednotky dĺžky a rôzne meradlá dĺžky 

 

 

Správanie sa telies v kvapalinách a plynoch

- vztlaková sila, vznik vztlakovej sily - len časti 2 a 3

- vztlaková sila a objem telesa  - časť 5 (a, b, c)

 

Hustota

- autotest 

- video: "potápač"

- hustota - študijný materiál (na dlhšie)

- základné vlastnosti látok (časť 6: Vlastnosti látok – hustota)

- meranie I. (časť 7: Kombinované meranie - hustota)

- zahriaty vzduch